Van Vugt Verkeersopleidingen stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant zeer tevreden een opleiding kan volgen bij onze rijschool.

Afhandeling van klachten

Van Vugt Verkeersopleidingen stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden, heeft Van Vugt Verkeersopleidingen een klachtenprocedure. Hiernaast vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klachten kunt u sturen naar:

Van Vugt Verkeersopleidingen
T.a.v. Mevrouw Afra Danenberg
Nieuweweg 24 B
1687 BA Wognum

Klachtenprocedure

  • U stuurt uw klacht t.a.v. mevrouw Afra Danenberg (functionaris klachtenprocedure) of via de mail naar info@vrsvanvugt.nl.
  • Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
  • De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Van Vugt Verkeersopleidingen die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
  • Daarna neemt de functionaris contact met u op om uw klacht toe te lichten.
  • Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk over de bevindingen. Deze schriftelijke reactie ontvangt u binnen 5 werkdagen. Bij reclamaties zal dit door de FAM worden afgehandeld.
  • Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.
  • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Onze ervaren instructeurs