Lading zekeren (U03)

Veel ongevallen met vrachtauto’s ontstaan (in)direct door de invloed van de belading op het rijgedrag. Inzicht in de invloed die de manier van beladen heeft op de stabiliteit van het voertuig en de rijkarakteristiek zorgt niet alleen voor minder schade en ongevallen, maar ook voor lagere onderhoudskosten.

Inhoud opleiding

  • De consequenties van het niet goed laden en stuwen
  • Toepassing van vastzetmateriaal
  • Krachten op de lading
  • Methodes en principes van lading zekeren
  • Het juiste gebruik van spanbanden, wrijvingsmaterialen, kettingen
  • Het gebruik van de tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd moet worden

Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. 
Deze cursus telt mee als 7 uur nascholing.