ADR (U01)

Chauffeurs van tankwagens, batterijwagens met een gezamenlijke inhoud van meer dan 1.000 liter én van tankcontainers met een afzonderlijke inhoud van meer dan 3.000 liter, moeten in het bezit zijn van het ADR-certificaat basis.

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto's en containers (gaan) vervoeren, moeten het ADR-certificaat tank in bezit hebben.

Chauffeurs die naast gevaarlijke stoffen als stukgoed ook gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto's en containers, moeten in het bezit zijn van het ADR-certificaat basis + tank.

Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen ADR/VLG vervoeren boven de vrijgestelde hoeveelheid, moeten in het bezit zijn van een ADR-certificaat. Met een ADR-basiscertificaat kan men ADR-stukgoed vervoeren. Als men ook stoffen uit klasse 1 (explosieve stoffen) en deklasse 7 (radioactieve stoffen) vervoert, dan moet er een aanvullend ADR-examen worden afgelegd.

De ADR-cursussen tellen mee voor de nascholing

  • ADR basis / 7 uur nascholing
  • ADR tank / 7 uur nascholing
  • ADR basis + tank / 21 uur nascholing
  • ADR klasse 1 en 7 / 7 uur nascholing
  • ADR basis + tank + klasse 1 en 7 / 28 uur nascholing
  • ADR verlenging / 14 uur nascholing

De opleiding wordt getoetst aan de hand van een schriftelijk en een mondeling examen. Dit examen toetst kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Het ADR-certificaat is 5 jaar geldig. Daarna is een verlengingstoets noodzakelijk.